Kategorie | OC

Dokąd po odszkodowanie po zdarzeniu komunikacyjnym?

Wypadki komunikacyjne to prawdziwa zmora polskich dróg i wbrew pozorom nie dotyczą one jedynie zmotoryzowanych. Poszkodowani w wyniku wypadków samochodowych i motocyklowych to bardzo często osoby postronne: rowerzyści, piesi, a także właściciele przydrożnych gospodarstw domowych, które ucierpiały w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych po drogach.


Odszkodowanie z polisy OC

Najczęściej odszkodowania będziemy dochodzić od firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wypadku bądź kolizji posiadał wykupione ubezpieczenie OC. W tym celu należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które pomoże ubezpieczycielowi ustalić okoliczności zdarzenia i zająć się szkodą, a poszkodowanemu otrzymać niezbędne dane dotyczące sprawcy i jego polisy. Oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno bowiem zawierać informacje o wykupionym ubezpieczeniu OC, co ułatwi nam nawiązanie kontaktu z firmą ubezpieczeniową.

Pamiętaj, że jeśli sprawca wypadku/kolizji/szkody nie chce podpisać oświadczenia, jest pod wpływem alkoholu bądź strony nie mogą dojść do porozumienia należy wezwać policję.

Skąd odszkodowanie, gdy sprawca jest nieustalony, nieubezpieczony bądź jest obcjokrajowcem?

Zdarzają się wypadki, w których sprawca nie jest znany ponieważ oddalił się z miejsca wypadku bądź nie udało się ustalić jego tożsamości oraz zakładu ubezpieczeniowego. Po polskich drogach porusza się również wielu kieroców nie posiadających wykupionego ubezpieczenia OC, a także liczni obcokrajowcy. We wszystkich tych wypadkach powinniśmy się zwrócić o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego obowiązkiem jest likwidacja tego typu szkód.


Linki

Informacje