Instytucje ubezpieczeniowe

Średnia wysokość odszkodowania z OC rośnie


Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń średnia wartość odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła kolejny raz z rzędu.

Po II kwartale 2013 roku średnia wartość odszkodowania z OC wzrosła z 5160 zł do 5268 zł.

W całym II kwartale towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły łącznie 504 tys. odszkodowań o łącznej wartości 2 miliardów 66 milionów złotych. Odszkodowań z ubezpieczenia Autocasco odnotowano 356 tysięcy na łączną kwotę jednego miliarda 73 milionów złotych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zebrały w tym czasie składkę:

  • 4,17 mld zł z OC
  • 2,7 mld zł z AC.

Instytucje ubezpieczeniowe


Linki

Informacje