Kategorie | OC

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

11 lutego 2012 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

  • kupując samochód z drugiej ręki możemy wypowiedzieć jego ubezpieczenie OC w każdej chwili (dotychczas tylko w ciągu 30 dni od zakupu),
  • kupując samochód z drugiej ręki musimy jednak pamiętać, że ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie po upływie terminu jego ważności,
  • na 2 tygodnie przed upływem terminu ważności obecnej polisy OC ubezpieczyciel musi nas poinformować o możliwości przedłużenia i cenie ubezpieczenia oraz o prawie do odstąpienia od przedłużenia umowy,
  • jako datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę stempla pocztowego (dotychczas datę dostarczenia wypowiedzenia do ubezpieczyciela),
  • wypowiedzieć umowę można nie tylko na adres ubezpieczyciela, ale także osobiście u agenta,
  • jeśli umowę zawarliśmy przez telefon, to możemy ją wypowiedzieć również przez telefon,
  • kara za brak ubezpieczenia OC wynosi 600 zł, jeśli samochód nie miał ubezpieczenia do 72 godzin, 1500 zł, jeśli nie miał ubezpieczenia więcej niż 3 dni, ale mniej niż 2 tygodnie i 3000 zł dla pojazdów nieubezpieczonych ponad 2 tygodnie.


Linki

Informacje