Kategorie | OC

Nowy rodzaj ubezpieczenia OC?

W ostatnich miesiącach powstało wiele szumu i zamieszania w związku nowym ubezpieczeniem podmiotów medycznych wymienionym jako ubezpieczenie obowiązkowe w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Szpitale dopytywały czy jest to nowy rodzaj ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) i czy możliwe jest wykupienie jednego ubezpieczenia w miejsce dwóch.

Wszelkie wątpliwości rozwiało Ministerstwo Zdrowia publikując dzisiaj komunikat o następującej treści:
W związku z licznymi zapytaniami podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, informujemy, że ubezpieczenia obowiązkowe wymienione w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mają odmienny charakter, bowiem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) ma charakter majątkowy, natomiast ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych jest nowym rodzajem ubezpieczenia o cechach ubezpieczenia osobowego. Ubezpieczenie to, jako różne od ubezpieczenia OC, należy zakwalifikować do Działu II Grupy I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Tym samym podmiot prowadzący szpital jest obowiązany posiadać dwa różne ubezpieczenia obowiązkowe.

Tak więc jednoznacznie można stwierdzić, że ubezpieczenie wprowadzone przez Ustawę nie zastępuje ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych.


Linki

Informacje