ubezpieczenia zdrowotne

Nowy rodzaj ubezpieczenia OC?


W ostatnich miesiącach powstało wiele szumu i zamieszania w związku nowym ubezpieczeniem podmiotów medycznych wymienionym jako ubezpieczenie obowiązkowe w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Szpitale dopytywały czy jest to nowy rodzaj ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) i czy możliwe jest wykupienie jednego ubezpieczenia w miejsce dwóch. Continue reading “Nowy rodzaj ubezpieczenia OC?” »

ubezpieczenia zdrowotne


Linki

Informacje