Kategorie | Firmy ubezpieczeniowe, PZU

PZU znowu na sprzedaż?

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski potwierdził, że Skarb Państwa rozważa sprzedaż udziałów w kilku dużych spółkach z sektora finansowego, w tym Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU oraz banku PKO BP. Ewentualna sprzedaż pakietów akcji miałaby nastąpić w pierwszej połowie 2012 roku.

Minister Budzanowski dodał, że sprzedaż Polskiej Grupy Energetycznej trafiła w dobry czas na rynkach kapitałowych i Ministerstwo jest zainteresowane podobną transakcją w odniesieniu do PZU i PKO BP. Jako prawdopodobny termin przeprowadzenia operacji podaje się pierwszą połowę 2012 roku.

Giełdowy kurs PZU oraz PKO BP zanotował spadki bezpośrednio po wypowiedzi Ministra Skarbu.

Słowa kluczowe:


Linki

Informacje